Phân Phối Quạt cắt gió Theodoor, Quạt chắn gió Theodoor chính hãng