Phân phối Cổng dò kim loại ZKTeco, Thi công lắp đặt cổng dò kim loại