Phân Phối Cổng chắn lối vào ZKTeco tại Việt Nam, Lắp đặt cổng chắn