MegaPlus- Phân phối Ống luồn dây điện PVC, Ống mềm AC, SINO, LS