MegaPlus - Hệ thống Phân phối Thang cáp, Máng cáp Chính hãng